Logo Movie Park Germany Services GmbH


Verklaring inzake gegevensbescherming Movie Park Germany Services GmbH

1. Gegevensbescherming

Movie Park Germany Services GmbH hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van personen. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde derden, treffen wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die wij continu optimaliseren aan de hand van de technische en wettelijke ontwikkelingen. Als exploitant van deze website wil Movie Park Germany Services GmbH u op de hoogte stellen welke gegevens wij opslaan, hoe wij deze gebruiken en welke consequenties het voor u heeft, als u van onze personaliseerbare diensten gebruik maakt. Om de maximale bescherming van uw persoonlijke levenssfeer te waarborgen, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij de voorschriften inzake gegevensbescherming ingevolge de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet bescherming persoonsgegevens) en daaraan verwante wetten naleven. Onze internetpagina\'s kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming geen betrekking heeft. Of de exploitanten daarvan de bepalingen inzake gegevensbescherming naleven, ligt buiten onze invloedssfeer.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Daaronder valt informatie zoals uw naam, adres, postadres, telefoonnummer of uw e-mailadres. Informatie die niet direct met uw echte identiteit in verband kan worden gebracht (bijvoorbeeld favoriete websites of aantal gebruikers van een site) valt hier niet onder.

Geanonimiseerde gegevens

Telkens wanneer toegang wordt verkregen tot content van ons internetaanbod worden automatisch algemene gegevens opgeslagen (bijv. het IP-adres, aantal gebruikers en duur van het gebruik van individuele pagina\'s e.d.). Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden daarom in geanonimiseerde vorm verwerkt. Informatie van deze aard is uitsluitend bestemd voor statistische doeleinden en wordt door ons gebruikt ter optimalisatie van het internetaanbod. Deze gegevens worden niet samengevoegd met uw persoonsgegevens.

2. Welke informatie wordt bij ons geregistreerd en voor welke doeleinden?

Uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, postadres, telefoonnummer etc. worden door ons opgeslagen, wanneer u deze zelf aan ons doorgeeft resp. wanneer vermelding ervan vereist is, bijv. om uw aanvraag te kunnen verwerken of uw boeking tot stand te brengen. Door deze gegevens in te voeren, gaat u akkoord met de opslag ervan. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Indien u er, bijv. in het kader van een boeking, een abonnement op onze newsletter of een prijsvraag, mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van reclame en aanbiedingen, dan worden deze voor dit doel opgeslagen of verwerkt door ons of door een onderneming die in opdracht van ons werkt, en die in het kader van de opdracht tot gegevensverwerking specifiek verplicht is tot bescherming van uw gegevens.

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden of marktonderzoek vindt uitsluitend plaats binnen het kader van de wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in deze samenhang. In het bijzonder zullen wij u bij elk gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, markt- of opinieonderzoek wijzen op uw mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te maken, resp. een eenvoudige afzegmogelijkheid (bijv. als link) beschikbaar stellen.

3. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Voor het uitvoeren en afhandelen van bij ons geboekte reisdiensten geven wij uw persoonsgegevens door aan de desbetreffende dienstverleners of partners (bijv. recreatiepark, hotel, autoverhuurbedrijf, dienstverleners in verband met afrekenings- of verkoopsysteem, of reisverzekering).

In het kader van kansspellen geven wij uw gegevens door aan de desbetreffende kansspelpartner, indien dit noodzakelijk is voor het verzilveren van een prijs.

In samenhang met het abonneren op newsletters geven wij u persoonsgegevens door aan de dienstverlener die wij gebruiken voor de verzending. In samenhang met het gebruik van de onlinediensten geven wij uw gegevens door aan de dienstverleners van onze onlinesystemen (exploitanten van hostingsystemen, internet booking engines, midofficesystemen, dienstverleners op het gebied van webanalyse, global distribution systems, en marketingdienstverleners). Onze systeemdienstverleners helpen ons om onze aanbiedingen en services voor u voortdurend te verbeteren.

Persoonsgegevens worden, binnen het wettelijk toegestane kader, uitsluitend door ons doorgegeven in die gevallen, waarin dit noodzakelijk is voor het afhandelen van uw boeking of het daarmee verband houdende betalingsproces. In alle andere gevallen worden alleen geanonimiseerde gegevens doorgegeven, waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Verzamelen door resp. overdracht aan staatsinstanties en overheden van persoonsgegevens vindt steeds uitsluitend plaats binnen de kaders van dwingende rechtsvoorschriften.

Er vindt nadrukkelijk geen verkoop van persoonsgegevens, in het bijzonder van adressen, plaats aan derden.

4. Gegevensbescherming en recht op inzage

Om uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk te verwerken, maken wij in het bijzonder bij het boeken voor de gegevensoverdracht tussen uw computer en onze server in principe gebruik van het beveiligde protocol SSL (Secure Socket Layer). Dit leidt ertoe dat de gegevensoverdracht steeds versleuteld plaatsvindt.

U hebt het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over de door u opgeslagen gegevens. Verder hebt u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. Het wissen van gegevens, in het bijzonder afkomstig uit boekingen, kan onder bepaalde omstandigheden in tegenspraak zijn met wettelijke voorschriften.

5. Gebruik van cookies

Bij een bezoek aan onze website wordt informatie in de vorm van een cookie in de browsersoftware op uw computer gearchiveerd. Daarin worden gegevens over uw gebruik van de website opgeslagen. Het gebruik van cookies vereenvoudigt uw gebruik van de functies, omdat we uw computer bij een volgend bezoek herkennen en het herhaald invoeren van gegevens daardoor voor u wordt vergemakkelijkt.

De door ons gebruikte cookies (kleine bestanden met configuratiegegevens) helpen bij het vaststellen van de gebruiksfrequentie en het aantal bezoekers van onze website en dragen ertoe bij dat ze de dienst volledig kunnen benutten.

De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze automatisch cookies accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat hij u bericht geeft zodra cookies worden verzonden. Bovendien hebt u de mogelijkheid om opgeslagen cookies op elk gewenst moment van uw harde schijf te wissen.

Om een boeking te kunnen uitvoeren, is het gebruik van cookies vereist. Beperkt gebruik van onze diensten is ook zonder cookies mogelijk.

6. Gebruik van Facebook plug-ins

Op deze internetpagina\'s worden plug-ins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc.,1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Wanneer u een internetpagina van onze website oproept, waarop zo\'n plug-in is geplaatst, wordt een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht, waarbij de plug-in via een mededeling aan uw browser wordt weergegeven op de website. Daardoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven, welke internetpagina\'s u bij ons bezocht hebt. Als u daarbij als lid van Facebook bent ingelogd, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij Facebook. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. aanklikken van de Vind ik leuk\'-knop, invoeren van een reactie) wordt ook deze informatie aan uw Facebook-account toegevoegd; u kunt dit alleen voorkomen door gebruik van de plug-in uit te loggen.

Nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en uw mogelijkheden tot bescherming van uw persoonlijke levenssfeer kunt u vinden in de privacy-informatie van Facebook.

7. Gebruik van Google Analytics

"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven."

8. Verklaring inzake gegevensbescherming

Movie Park Germany Services GmbH verplicht zich de bovengenoemde punten met betrekking tot gegevensbescherming na te leven zoals beschreven.

Mocht u verdere vragen hebben over gegevensbescherming, dan kunt zich wenden tot onze gemachtigde voor gegevensbescherming: e-mail: datenschutz@movieparkholidays.de

Movie Park Germany Services GmbH

Datenschutzbeauftragter

Warner Allee1

D-46244 Bottrop-Kirchhellen

Versie: juni 2011

9. Online geschillencommissie

De Europese Geschillencommissie biedt een Online geschillen portaal voor klachten van consumenten met betrekking tot e-commerce. Ga voor meer informatie naar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

E-mail: disputeresolution@grpr.com